Chuyên mục Tâm sự

Trang chủ / chuyên mục Tâm sự

Góc tâm sự, tâm tình, tám chuyện...

Vỡ mộng vì lần đầu đi bơi cùng chàng   

Vỡ mộng vì lần đầu đi bơi cùng chàng

Em không rõ còn có ai gặp phải tình huống “dở khóc dở cười” như em không nhưng thực sự lần đi bơi đó em bị “một phen nhớ đời”. Số là em và bạn...